Wanneer ouders gescheiden zijn

Indien er sprake is van gezag door beide ouders, blijven bovenstaande punten ongewijzigd.

Wanneer er sprake is van een niet met gezag belaste ouder geldt het volgende:

  • de gezaghebbende ouder krijgt (afhankelijk van de leeftijd) de inloggegevens van het dossier
  • de gezaghebbende ouder heeft een informatieplicht aan de niet met gezag belaste ouder en we gaan ervan uit dat de gezaghebbende ouder aan zijn / haar informatieplicht voldoet.

Tenzij:
Het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet (BW art. 377c)en een eigen afweging moet worden gemaakt.

Er kan slechts 1 e-mail adres aan een dossier gekoppeld worden. Je kunt de inloggegevens van het dossier met elkaar delen. 

Is delen lastig om bepaalde redenen? Je kunt ook een e-mail adres aanmaken op naam van je kind, zodat daar alle notificaties binnenkomen.