Privacy

De hulpverlener noteert een aantal gegevens van jou en over de gesprekken die met je zijn gevoerd. Hij / zij bewaart deze in een dossier. Je kunt er op vertrouwen dat alle informatie die de hulpverlener van je ontvangt vertrouwelijk wordt behandeld. De hulpverlener is gebonden aan een beroepsgeheim.

Je dossier bevindt zich in een beveiligde online omgeving. In het privacy reglement van Lumens is vastgelegd welke personen je gegevens mogen inzien. Je hebt het recht om je dossier in te zien of wijzigingen in je dossier aan te brengen.

Je kunt te allen tijde je dossier inzien met je wachtwoord en gebruikersnaam.

Je persoonlijke gegevens worden na verloop van tijd vernietigd. Wanneer het in het belang van hulpverlening nuttig is om met iemand anders (bijv. je huisarts) te overleggen, dan mag de hulpverlener dat doen: hij zal dit altijd vooraf afstemmen met jou. In het belang van de veiligheid van jou of eventuele bescherming van kinderen is Lumens bevoegd haar geheimhoudingsplicht te doorbreken en zonder toestemming inlichtingen te verstrekken.