Klachtenregeling

Als je niet tevreden bent over MijnPlanOnline, meld je bezwaar of klacht! Dat stelt ons in staat om de dienstverlening aan jou en aan andere klanten te verbeteren. Klachten kunnen tot 3 maanden na de gebeurtenis worden gemeld.

Je kunt je bezwaar of klacht op 2 verschillende manieren kenbaar maken:

  • Als eerste vragen we je om je probleem / klacht te melden bij de betreffende medewerker. Misschien heeft deze namelijk geen idee van je ontevredenheid en verbetert de situatie zodra hij / zij daarop gewezen wordt. In veel gevallen is het probleem op deze manier al op te lossen.
  • Lukt het zo niet om tot een voor jou juiste oplossing te komen, of wil je meer informatie over de klachtenprocedure van Lumens? Stuur dan een mail naar klacht@lumenswerkt.nl.

Contactgegevens Lumens

Postbus 2077, 5600 CB Eindhoven
040 219 33 00