Inzagerecht dossiers

De regels die gelden m.b.t. inzagerecht en de verschillende leeftijden:

Jonger dan 12 jaar: Wanneer het kind jonger is dan 12 jaar heeft (hebben) de gezaghebbende ouder(s) volledig inzagerecht in het dossier van hun kind.

Tussen 12 en 16 jaar: Zowel de gezaghebbende ouder(s) als het kind hebben inzage in het dossier. Een kind kan bezwaar maken tegen inzage door de ouders. Als de hulpverlener het kind in staat acht hierover te beslissen, dan zal hij de ouders geen inzage geven wanneer dit in het belang is van het kind.

Wanneer een jongere 16 jaar of ouder is worden jongeren volgens de wet in toenemende mate geacht zelfstandig beslissingen te kunnen nemen. Zo moeten zij zelf toestemming geven voor behandelingen en geldt voor hulpverleners een beroepsgeheim ten opzichte van hun ouders / vertegenwoordigers. Uitzondering hierop is wanneer de jongere ‘niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen’.