Het online dossier van een kind

Het is afhankelijk van de leeftijd van je kind hoe we een dossier aanmaken.
We houden deze richtlijn aan:

Voor kinderen tot 12 jaar komt het dossier op de naam van je kind en ontvangen gezaghebbende ouders de inloggegevens.
Het geven van informatie aan ouder(s) met het gezag kan alleen geweigerd worden als de belangen van het kind geschaad worden, of wanneer de privacy van een ander geschaad wordt en dit privacybelang zwaarwegend is.

Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar komt het dossier op de naam van je kind en kunnen de inloggegevens desgewenst met de gezaghebbende ouders gedeeld worden. Dit overleggen we met jou en met je kind. We houden rekening met de zelfstandigheid (het inschatten van de eigen belangen) van je kind en het besproken onderwerp. Het is ook mogelijk om als ‘supporter’ deel te nemen aan het dossier: Je ziet dan een beperkt gedeelte van het dossier: het plan van aanpak en je hebt de mogelijkheid om groepsberichten te sturen en te lezen).
Een kind kan bezwaar maken tegen inzage door de ouders. Als de hulpverlener het kind in staat acht hierover te beslissen, dan zal hij de ouders geen inzage geven wanneer dit in het belang is van het kind.

Voor kinderen vanaf 16 jaar maken we het dossier voor het kind. Na toestemming van je kind kunnen de inloggegevens gedeeld worden of kun je als ‘supporter’ deelnemen aan het dossier.